Informatie

Informatie

Communcatie

Communcatie

Voorlichting

Voorlichting

Duidelijke informatie

Duidelijke informatie

Sponsors

Historie

De Nederlandse Organisatie Voor Wondpatiënten komt voort uit de ruim vijftien jaar geleden opgerichte beroepsorganisatie voor wondverpleegkundigen. De beroepsorganisatie had tot doel om de wondzorg in Nederland naar een hoger niveau te brengen, door scholing en beroepserkenning voor wondverpleegkundigen. Nu, vijftien jaar en diverse zorghervormingen verder, zetten we een volgende stap en verleggen we de focus naar de partij die centraal staat en voor wie we het allemaal doen: de patiënt.

Het grote netwerk van de NOVW is een uitgelezen basis voor een patiëntgericht kennisplatform waar mensen met een wond informatie kunnen vinden. Onze informatie is onafhankelijk, breed en divers. Alle bijdragen zijn te herleiden naar de bron. De NOVW werkt samen met het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg en wordt ondersteund door een aantal leveranciers van wondproducten.

Wetenswaardigheden

60%

kosten wondbehandeling ziekenhuizen

10%

geneesmiddelen

13%

hulpmiddelen

Informatieplatform

logo NOVW 300

Nederlandse Organisatie Voor Wondpatiënten
De Nederlandse Organisatie Voor Wondpatiënten (NOVW) is een informatieplatform voor mensen met een wond. Een wond is bijna altijd het gevolg van iets anders en kent geen eigen medisch specialist, zoals de cardioloog die voor uw hart is. Toch zijn er inmiddels een groot aantal gespecialiseerde medici, paramedici en verpleegkundigen in Nederland met kennis en expertise in wondzorg. Ze zijn alleen niet altijd zichtbaar op de momenten dat u ze hard nodig heeft. Dit informatieplatform zet zich in om zoveel mogelijk kennis en informatie te verzamelen om u verder te helpen op weg naar de beste zorg voor u en uw wond. Wat dat is, is voor iedereen anders. Met een goed startpunt en informatie die u kan helpen om de juiste vragen te stellen willen we helpen de zorg en de vraag dichter bij elkaar te brengen. Voor meer informatie, zoals welke organisaties etc. over wondzorg kunt u ook gaan naar www.wondpatiënt.nl

 

DSC 1210De Nederlandese Organisatie Voor Wondpatiënten (NOVW) is een platform dat zich vooral richt op informatie ter verbetering van behandelingen wondzorg. Er wordt geschat dat er ca. 350.000 patiënten zijn die een ernstige wond hebben die moeilijk geneest of helemaal niet zal genezen. Deze mensen worden over het algemeen behandeld in de thuiszorg of in ziekenhuizen.

Acute en gecompliceerde wonden
In de wondzorg wordt een onderscheid gemaakt tussen acute wonden en gecompliceerde wonden. Wonden die niet goed genezen zijn vaak langdurig en zien we vaak ook nog andere ziekten die ten grondslag liggen aan de wond.
Acute wonden komen het meest voor bij operaties, ongelukken zoals steekwonden en dergelijke. Mensen met acute wonden hebben een normaal genezingsproces en herstellen over het algemeen binnen 3 weken tenzij er andere bijkomende problemen optreden zoals bijvoorbeeld infecties.
De meest gecompliceerde wonden worden behandeld door wonddeskundigen, zoals wondverpleegkundigen, wondconsulenten die daarvoor diverse specifieke opleidingen hebben gevolgd.

Platform
Als Platform Wondzorg houden wij ons bezig met informatievoorziening, communicatie ter verbetering van de patiënt en willen wij patiënten zo goed mogelijk informeren over wondverzorging.
Wondpatiënten bevinden zich door het gehele land en elke wond heeft specifieke aandacht nodig. Dit willen wij uiteraard overlaten aan behandelaars die  hiervoor zijn opgeleid. U zult begrijpen dat wij om die reden geen adviezen kunnen geven aan patiënten en is het beste als u contact opneemt met uw behandelaar. U hoeft ons hierover geen emails te sturen. Natuurlijk zijn wij altijd geïnteresseerd in u als patiënt en mag u onseen bericht sturen over de informatievoorziening van onze site of infomatie die niet aanwezig is op onze site of die van www.wondpatiënt.nl.

Doelstelling
Ons doel is zoveel mogelijk het delen van informatiebehoefte van patiënten om te zorgen dat alle wonden sneller genezen. Dit is mogelijk door informatie over preventie, patiëntenverhalen, therapietrouw, berbetring van contact tussenpatiënt en behandelaar. Om die reden werken wij nauw samen met de site www.wondpatient.nl (zonder dubbele puntjes op de i) waar inmiddels al veel informatie over wondzorg voor u is opgenomen. Deze heeft tevens een database waar u alfabetisch kunt zoeken naar organisaties in de wondzorg.
    

Disclaimer

De site www.novw.org is door de uitgever Saffier creatieve communicatie met grote zorgvuldigheid samengesteld. Saffier creatieve communicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gegevens niet correct, volledig of juist zijn. Alle artikelen die medisch zijn en gaan over de gezondheidszorg zijn door ons samengesteld op basis van de op dat moment meest en best geldende gegevens die beschikbaar waren. De geplaatste artikelen beschrijven ontwikkelingen en situaties, waar u als lezer geen enkele medische conclusies mag en kan ontlenen. Ons doel is om u zo goed mogelijk en volledig te informeren. Overleg altijd met uw arts of andere professionele behandelaars als u niet zeker bent van de gepubliceerde informatie. We plaatsen zoveel mogelijk door de eigen redactie gemaakte artikelen op basis van zoveel mogelijk correcte informatie die beschikbaar is. Voor artikelen die door ons worden geplaatst van andere media of van andere sites, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

www.wondprofessional geeft geen medische professionele adviezen maar probeert alleen zoveel mogelijk correcte informatie te geven over wondzorg.
Heeft u medische, lichamelijke of psychische klachten, vraag dan altijd advies bij uw behandelaar of naar een andere professionele hulpverlener. We verwijzen ook regelmatig in onze publicaties naar uw behandelaar

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.