Menu

Wouter Brekelmans, vice voorzitter

Wouter Brekelmans
arts, chef de clinique Alrijne Wondcentrum
 

Brekelmans 200Wouter Brekelmans behaalde zijn artsenexamen in 2009 en werkte daarna bij ANIOS Cardiologie in het Meander Medische Centrum en bij het ANIOS heelkunde Rijnland Ziekenhuis. In 2011 werd hij arts chef de clinique van het Alrijne Wondentrum.

Wouter heeft talrijke voordrachten gehouden en publicaties verzorgd in samenwerking met ander collega, zoals in het European Journal of Trauma and Emergencey Surgery over Non-traumatic rupture of the spleen: an atypical presentation of the acute abdomen.

De NOVW is blij dat Wouter Brekemans zitting wil hebben in het NOVW Bestuur.

terug naar boven
javgen.com