Menu

Aanpassing naam NOVW

PERSBERICHT

Aanpassing naam NOVW

Meer dan een half miljoen mensen hebben complexe wonden. Deze patiënten zijn vaak maanden tot jaren onder behandeling. Er is sprake van pijn en verdriet en ze moeten intensief worden behandeld willen ze kunnen genezen.
Alleen wondprofessionals die goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen kunnen deze patiënten adequaat behandelen.

In Nederland zijn er duizenden behandelaars in instellingen en ziekenhuizen die worden geconfronteerd met deze ernstige wonden of zijn daar dagelijks mee bezig zijn. Om deze complexe wonden te genezen is dus een multidisciplinaire aanpak vereist. Zowel in preventieve zin als bij de behandeling van de wond. Dit vraagt sowieso om de 3 k’s. Kwaliteit, Kennis, Kunde maar daarnaast ook om samenwerking en ondersteuning door middel van een nationale multidisciplinaire beroepsorganisatie. De NOVW wil deze ondersteuning per 1 januari 2013 bieden aan alle wondprofessionals.

Daarnaast zien we steeds meer dat behandelaars regels krijgen opgelegd door zorgverzekeraars, welke producten ze wel of niet mogen gebruiken en worden ze nauwelijks betrokken bij beslissingen die zorgverzekeraars nemen. Als NOVW vinden wij dit onaanvaardbaar en een gevaar voor de patiënt en de toekomstige ontwikkeling van wondzorg en daar wil de NOVW zich sterk voor maken.

De NOVW wil zijn dé nationale beroepsorganisatie voor alle wondprofessionals van ‘medisch specialist’ tot ‘verzorgende’ die te maken hebben met wondzorg. Vandaar dat wij onze naam per 1 januari 2013 hebben aangepast van ‘Nederlandse Organisatie Voor Wondverpleegkundigen’ in ‘Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals’. De afkorting blijft dus NOVW.

Deze aanpassing wordt ondersteund met een campagne in 2013 waarin duidelijk wordt gemaakt hoe belangrijk het is om in de toekomst multidisciplinair op te trekken. De samenwerking met alle partijen die te maken hebben met wondzorg moet worden versterkt. De voortgang en de stand zal verder uitgebreid aan de orde komen op 7 en 8 oktober 2013 bij het ‘Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals’ met de titel ‘Spelers in de wondzorg’. Bekijk onze VIDEO op YouTube of hieronder.

Ton Lassing
Voorzitter NOVW

Media

Aanpassing naam NOVW Studio Saffier en NOVW
terug naar boven
javgen.com