Menu

NOVW sluit zich vooralsnog niet aan bij Wondplatform 2.0

novw-wondplatformIn een brief van 8 september 2013, die is gezonden aan de voorzitter Karin Timm en de overige leden van het Wondplatform heeft de NOVW medegedeeld dat zij vooralsnog niet zal en kan toetreden tot het Wondplatform 2.0.

De reden is dat er nog steeds teveel onduidelijkheden zijn over de positie en status van WN 2.0.
• Wordt het een Stichting of Vereniging?
• Wat wordt de samenstelling van het Bestuur?
• Wie zijn straks de leden dagelijks Bestuur?
• Wie wordt de onafhankelijke voorzitter?
• Is er mandaat van de achterban en stemrecht van alle partijen.

Zolang deze zaken niet goed zijn geregeld zijn, is het onmogelijk, volgens de  NOVW, het Wondplatform te zien als een officieel orgaan, dat de wondprofessionals van Nederland kan vertegenwoordigen in de gesprekken met Overheid en Zorgverzekeraars. De NOVW vindt dat dit geborgd moet worden voordat er officieel “Kwaliteitcriteria wondzorg”  kunnen worden samengesteld.

Ook CVZ heeft kritiek in haar het rapport “Analyse Complexe Wondzorg”. CVZ vindt dat het nu onduidelijk is hoe partijen zich tot elkaar verhouden. Opvallend detail is wel dat ondanks deze terechte kritiek CVZ aangeeft door te willen gaan met de “Kwaliteitscriteria wondzorg”.
Wij betreuren het verder,  dat het Wondplatform doorgaat met gesprekken over het ‘ZN formulier’ en "Kwaliteitscriteria wondzorg" zonder dat de meest belangrijke partijen, waarbij ook de NOVW behoort, overeenstemming hebben bereikt over de constructie WN 2.0.
Voor alle duidelijk geeft de NOVW nogmaals aan, dat zij nooit tegen het Wondplatform is geweest. Dat was ook niet de reden van het verlaten in 2010 van het Wondplatform, het betrof voornamelijk bovenstaande feiten, waarbij wij opnieuw moeten constateren dat deze zaken nog steeds niet zijn geregeld.
U kunt de brief in bijgaande PDF lezen die het Bestuur NOVW heeft  gezonden aan het Wondplatform 2.0.

terug naar boven
javgen.com