Menu

Wie krijgt de regierol in wondzorg

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 463 keer

Zilveren Kruis


Opnieuw is er een ‘Position Paper complexe wondzorg’ verschenen over wondzorg. Dit keer door Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar (93.000 wondpatiënten) van de groep Achmea. Het betreft het ‘Inkoopdocument Wondzorg 2017-2018’.

Zilveren Kruis stelt in het document dat ze het volgende wil tot aan 2020:

• Verkorting van de geneestijd van complexe wonden van gemiddeld een maand.  
• Knelpunten wegnemen door verbetering van expertise op herkenning, behandeling en verzorging van de wond
• Regierol creëren tijdens het zorgtraject.
• De verzorging van de gecompliceerde wond bij voorkeur in de thuissituatie plaats vindt.

Zilveren Kruis constateert in haar ‘Position Paper complexe wondzorg’ dat de initiatieven om meer regie binnen de wondzorg te krijgen veelal afhankelijk zijn van enthousiaste zorgaanbieders en dat het niet structureel wordt aangepakt. Waar de gemiddelde genezingstijd nu nog ongeveer 14 weken bedraagt, moet het in 2020 zijn teruggebracht tot 9 weken.

Hoe wil Zilveren Kruis dit doen?
Professionele behandelaars moeten worden beloond op betere uitkomsten van de wondzorg. Dus:

• Belonen op procesindicatoren
• Belonen op daadwerkelijke uitkomstindicatoren
• Werken met een regisseur/expert conform vastgestelde criteria
• Samenwerkingsovereenkomst voor de hele keten
• Uitkomsten van de zorg registreren.  

Zilveren Kruis zelf koopt in 2020 in op basis van uitkomsten van de wondbehandeling.

Val je buiten de boot?
De vraag is alleen wie er buiten de wondexpertisecentra aan deze eisen kan voldoen.  Wat zijn de gevolgen van deze benadering voor de Thuiszorg, Buurtzorg en voor bijvoorbeeld wondverpleegkundigen, huid- en podotherapeuten. Betekent dat als voor deze benadering wordt gekozen er eigenlijk niet tegelijkertijd wordt gezegd dat complexe wondbehandeling buiten de tweede lijn en buiten de anderhalve lijn niet meer wordt vergoed? Staat het niet op gespannen voet met een belangrijke ambitie van Overheid en Zilveren Kruis: het idee om de behandeling van de complexe wond bij voorkeur bij de patiënt thuis te laten gebeuren?  

Welke eisen worden gesteld en mag ik wondzorg nu en in de toekomst doen?
Dat is natuurlijk wat iedereen graag wil weten die zijn passie heeft liggen bij de wondzorg.
Kom naar het Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals op 11 oktober, stel de vragen nu het nog kan.

Lees meer...

Debridement College eXtra - 23 september 2016

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 787 keer

Op 23 september vindt plaats het Debridement College eXtra. Het is een uniek dagcollege gegeven door wetenschappelijk gastdocent, Ron Legerstee, MSc wound healing & tissue repair en docent aan de Erasmus MC Zorgacademie. Ron Legerstee wordt regelmatig gevraagd op diverse wondcongressen waar hij menigeen inspireert met zijn bijzondere voordrachten.
Daarnaast zijn er vier workshops verzorgd door het bedrijfsleven. Het wordt gehouden in het Oud Klooster De Observant te Amersfoort, waar ook met veel succes de compressietherapiedag is gehouden.

De toegangsprijs bedraagt € 95,00 excl. BTW. maximaal 80 deelnemers. In de ochtend volgen 40 deelnemers het college en 40 deelnemers volgen de workshops. In de middag de andere 40 deelnemers het college en 40 in de workshops.  

Aan het einde 15 minuten discussie over de informatie van de gehele dag met alle 80 mensen en wordt er een certificaat van deelname uitgereikt. In de workshops worden er bijzondere video's getoond uit de dagelijkse praktijk en zal er aandacht zijn voor het behandelen en verzorgen van de wond. Voor meer informatie zie onderstaande advertentie. Je kunt deze ook downloaden. Wil je meer informatie dan kun je bellen met 033-2453208 of 0649885938. Direct inschrijven kun je doen door te klikken op AANMELDEN.

AANMELDEN

Debridement
Debridement is a natural process that occurs in all wounds and is crucial to healing: damaged and dead tissue, debris and bacteria are removed from the wound, minimising infection risk and encouraging healthy granulation tissue to form, which aids healing (Strohal et al, 2013).

 

JPG-Advertentie-Debridement 2

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Lees meer...

Brochure Consulent Compressietherapie+

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 740 keer
De brochure Consulent Compressietherapie+ is uit. Binnenkort wordt deze uitgedeeld op de Landelijke Nascholing Bandagisten die wordt gehouden in het Congres centrum de Cantharel Apeldoorn.
 
De opleiding, die wordt gehouden op 28 september 2016, is in eerste instantie bedoeld voor de Consulent TEK/bandagist die betrokken is bij de behandeling compressietherapie van cliënten met oedeem en die naast het aanmeten van TEK kousen, kundig moeten zijn bij het bepalen en toepassen van compressie en welk verband- en/of hulpmiddel het meest adequaat is. Ook moeten zij hun kennis up-to-date houden, teneinde altijd de juiste zorg te kunnen bieden.
 
De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en 4 workshops. Er wordt geoefend met klittenbandsystemen, verbandkousen, kleefzwachtels en traditionele zwachtels.
Daarnaast is er een terugkomdag 30 november 2016 waar de de deelnemers worden getest op hun kennis en vaardigheden die zij op de eerste dag hebben aangeleerd en in de eigen praktijksituatie aantoonbaar
zijn toegepast.
 
Na de cursus is de Consulent TEK een gecertificeerde Consulent Compressietherapie+ en kunnen zij vervolgens kwalitatief herkend worden door de beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en overheid.
 
De cursuskosten bedragen € 90,00 exclusief BTW inclusief de terugkomdag op 30 november 2016
 
Meer informatie over het voorlopig Register en de terugkomdag kunt u vinden op de website van www.vatek.nl en www.novw.org.
Lees meer...

Speerpunten NOVW

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 289 keer

Louk van Doorn volgt na tien jaar Ton Lassing op als voorzitter van de NOVW. In het NTVW nr. 5 - 2016 geeft hij in een interview de speerpunten aan van de NOVW, waar zij zich de komende jaren vooral op gaan richten. ‘De verankering van de wondzorg in het medische domein, de erkenning en certificering van opleidingen, de borging van de kwaliteit van de wondzorg en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Die verankering is nodig omdat wondzorg een medisch specialisme is. Dat wil niet zeggen dat de gecertificeerde verpleegkundige geen belangrijke rol kan en moet spelen binnen de wondzorg. Integendeel. Kijk maar naar andere thematische zorgmodellen binnen de zorg. Daar speelt een gecertificeerde verpleegkundige juist een cruciale rol in het zorgproces. Daar moeten we naar toe. Verder valt er nog enorm veel aan kwaliteit van zorg te winnen als er heldere en duidelijke afspraken komen tussen eerste en tweede lijn, aldus Louk van Doorn in het NTVW.’ U kunt het gehele interview lezen in het NTVW nr. 5 van mei 2016.

Lees meer...

Opnamediagnose en decubitus

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 795 keer

Op het gebied van decubituspreventie is er de laatste jaren in de Nederlandse ziekenhuizen sprake van een stilstand, aldus Eddy Koopman, wondconsulent en Marloes Jansen, onderzoekster in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg nr. 5 van mei 2016. Zij geven aan dat de cijfers uit het jaarlijkse prevalentieonderzoek (LPZ) dat ook laten zien. Des te opvallender dat in het Deventer Ziekenhuis juist een andere trend zichtbaar is. Mede dankzij een mooi onderzoek naar de relatie tussen opnamediagnose en het ontstaan van decubitus is het aantal decubitusgevallen in het ziekenhuis behoorlijk gedaald. Het NTVW sprak kort met wondconsulent Eddy Koopman en onderzoekster en regieverpleegkundige Marloes Jansen over het hoe en waarom van deze ontwikkeling.

Eddy Koopman legt uit: ‘Wij scoorden in Deventer landelijk gezien al heel goed met de prevalentiecijfers.
Maar je wil het altijd beter en in een ideale wereld uiteindelijk ook komen tot een prevalentie van nul. Kijkend naar de cijfers dan zie ik dat we in 1998 nog op een prevalentie van 20% zaten en dat dat cijfer in 2013 was teruggebracht tot 1,86%. Wij zijn niet op de lauweren gaan rusten, maar  we zijn juist gaan kijken hoe we dat aantal van 140 jaarlijkse decubitus patiënten nog verder omlaag konden brengen. Een gestandaardiseerde scorelijst en een klinische blik bleken in onze ogen in de dagelijkse praktijk toch niet voldoende te zijn om de decubitus de wereld uit te helpen.

Het gehele artikel is te lezen in het NTVW nr. 5 - 2016.

Lees meer...

NOVW en EWMA 2017

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 528 keer

De 26e EWMA conferentie in Bremen is al weer achter de rug. Volgens de EWMA een groot succes aangezien er ca. 6000 mensen deze beurs hebben bezocht.
Dit keer had zowel de NOVW als de WCS een stand op de EWMA, omdat beide deel nemen aan de wetenschappelijke commissie van EWMA 2017, die zoals u vermoedelijk al weet, NOVW advertentie HR - NTVW nr. 5in Amsterdam wordt gehouden op 3-5 mei 2017 in de RAI.

Wetenschappelijk commissie
De NOVW is meer dan 10 jaar lid van de EWMA en daarom willen wij samen met de EWMA op verschillende manieren aandacht besteden aan de EWMA Amsterdam en het programma van de wetenschappelijke commissie met Louk van Doorn, voorzitter NOVW, Wouter Brekelmans, Vice Voorzitter NOVW en de vier leden van de WCS, Rob van Komen, Veronique Oostendorp, Peter Quataert en Rina Koopmans, aangezien zij gezamenlijk een belangrijke invulling gaan geven op de EWMA 2017 Amsterdam.

Aandacht
Wij hopen natuurlijk dat door deze aandacht heel veel Nederlanders het congres in Amsterdam gaan bezoeken. Langs deze weg en via onze nieuwsbrief van haast 3000 leden willen wij u daarom op de hoogte houden van het programma dat door de wetenschappelijke commissie de komende tijd zal worden ingevuld.

Media
De NOVW zelf start met een film op YOUTUBE en een advertentie in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg. Video NOVW Amsterdam 2017, die u hieronder kunt zien als u op de link klikt.

VIDEO - NOVW en EWMA AMSTERDAM 2017

Redactie NOVW

 

Lees meer...

Cursus Compressietherapie+ - 28 september 2016

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 424 keer

De Consulenten TEK/bandagisten die betrokken zijn bij de behandeling met compressietherapie van cliënten met oedeem moeten naast het aanmeten van TEK kousen, kundig zijn bij het bepalen en toepassen van compressie en welk verband- en/of hulpmiddel het meest adequaat is. Ook moeten zij hun kennis up-to-date houden, teneinde altijd de juiste zorg te kunnen bieden.

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en 4 workshops. Er wordt geoefend met klittenbandsystemen, verbandkousen, kleefzwachtels en traditionele zwachtels.
Daarnaast is er een terugkomdag 30 november 2016 waar de de deelnemers worden getest op hun kennis en vaardigheden die zij op de eerste dag hebben aangeleerd en in de eigen praktijksituatie aantoonbaar
zijn toegepast.

certificaatNa de cursus is de Consulent TEK een gecertificeerde Consulent Compressietherapie+ en kunnen zij vervolgens kwalitatief herkend worden door de beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en overheid.

De cursuskosten bedragen € 90,00 exclusief BTW.

Meer informatie over het voorlopig Register en de terugkomdag kunt u vinden op de website van www.vatek.nl en www.novw.org.

Er zijn al Consulenten TEK/ bandagisten die deze extra service al aanbieden maar het is aan te bevelen om gecertificeerd en geregistreerd te zijn als Consulent Compressietherapie+ aangezien dit duidelijk maakt dat u kennis en kunde heeft met zwachtelen.

Heeft u belangstelling voor deze cursus dan kunt u zich aanmelden op de site van de NOVW www.novw.org en klik op kopje AANMELDEN COMPRESSIE THERAPIE+ of klik op deze link dan komt u rechtstreeks in de aanmeldsite.

Lees meer...

De tweede Nationalecompressietherapiedag volgeboekt

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 313 keer

De belangstelling voor onze Nationale compressietherapiedag 2016 blijft zeer groot. Helaas moeten we je berichten dat ook de tweede dag weer is volgeboekt.
Uit het aantal telefoontje blijkt dat menigeen nog de compressietherapiedag had willen volgen. Wij willen kijken of dit in het najaar, bij voldoende belangstelling, alsnog weer mogelijk is.

Heb je deze gemist, maar had je wel belangstelling, laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

De deelnemers die hebben geboekt krijgen zo snel mogelijk gegevens van ons toegezonden. Ook vragen wij de komende week accreditatie aan voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en huidtherapeuten.

Ton Lassing

Lees meer...

Louk van Doorn per 1 mei 2016 voorzitter NOVW

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 427 keer

Op 1 mei van dit jaar is het voorzitterschap van de NOVW door Ton Lassing overgedragen aan bestuurslid Louk van Doorn. Bestuurslid Wouter Brekelmans, arts, chef de clinique Alrijne Wondcentrum zal de functie van vice-voorzitter van de NOVW gaan vervullen. Ton Lassing wordt nu bestuurslid media en communicatie.

 Louk                                             Ton-Lassing 
 Louk van Doorn    Ton Lassing


Op 1 mei van dit jaar is het voorzitterschap van de NOVW door Ton Lassing overgedragen aan bestuurslid Louk van Doorn. Bestuurslid Wouter Brekelmans, arts, chef de clinique Alrijne Wondcentrum zal de functie van vice-voorzitter van de NOVW gaan vervullen. Ton Lassing wordt nu bestuurslid media en communicatie.

Louk van Doorn is zijn opleiding gestart in 1992 op de Hogeschool in Leiden en volgde daarna de opleiding Spoedeisende Hulp Verpleegkundige. Vanaf 2000-2002 startte hij de opleiding Advanced Nursing Practice, op de Hanzehogeschool Groningen, waar hij later in 2003 tot 2008 docent was.
Vanaf 1992 was hij in werkzaam in het Rijnland Ziekenhuis als oproepmedewerker en  heeft in de jaren daarna veel ervaring opgebouwd binnen in de intra- als extramurale gezondheidszorg en had hij altijd al extra belangstelling voor wondzorg.

Zijn interesse in wondzorg kwam nog sterker naar voren in 2005 toen hij werd betrokken als nurse practitioner bij het opzetten van een Wondcentrum in het Rijnland Ziekenhuis waaronder het ontwikkelen van poliklinische spreekuren voor patiënten met complexe wondproblematiek.
Wouter Brekelmans behaalde zijn artsenexamen in 2009 en werkte daarna bij ANIOS Cardiologie in het Meander Medische Centrum en bij het ANIOS heelkunde Rijnland Ziekenhuis. In 2011 werd hij arts chef de clinique van het Alrijne Wondentrum.
Wouter Brekelmans heeft talrijke voordrachten gehouden en publicaties verzorgd in samenwerking met ander collega, zoals in het European Journal of Trauma and Emergencey Surgery over Non-traumatic rupture of the spleen: an atypical presentation of the acute abdomen.

De overige NOVW bestuursleden zijn:  Jolanda Alblas, Stella Amesz, Trees Bots en Fabia Hooykaas, secretarisLees meer...

Voor de tweede keer. De Nationale compressietherapiedag 14 juni 2016

 • Gepubliceerd in NOVW
 • Lees: 374 keer

14 juni compressietherapiedag defDoor de grote belangstelling voor de eerste compressiedag wordt op

14 juni 2016

voor de tweede keer de Nationale Compressietherapiedag gehouden in de Observant te Amersfoort.

De aanmeldingen voor de eerste waren overweldigend. Daarbij werd de eerste compressietherapiedag hoog gewaardeerd door de deelnemers.

Er was meer belangstelling dan we hadden verwacht. Helaas konden we destijds niet meer dan 80 deelnemers inschrijven in verband met de grootte van de workshops. Uiteindelijk bleek de belangstelling zo groot dat er is besloten om samen met de partners opnieuw een compressietherapiedag te organiseren op 14 juni 2016.

Wilt u zich aanmelden voor 14 juni 2016 ga dan naar www.novw.org. Bovenaan vindt u een link voor aanmelding. Overigens er zijn uiteraard geen 80 plaatsen meer ter beschikking aangezien een groot aantal zich al op een reservlijst had aangemeld. Dus wacht niet te lang met inschrijven.

Wilt u nog een impressie zien van de eerste dag ga dan naar www.compressie-therapie.nl

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed
javgen.com